George W. Bush

George Walker Bush
George-W-Bush.jpeg
Jīm sò͘: Tē 43 jīm chóng-thóng
jīm-kî: 2001 nî 1g 20 -
2009 nî 1g 20
Chêng-chi̍t-jīm: Bill Clinton
Āu-chi̍t-jīm: Barack Obama
Chhut-sì: 1946 nî 7g 6
Chhut-sì-tē: Connecticut
Hu-jîn: Laura Welch Bush
Chèng-tóng: Kiōng-hô-tóng
Hù-chóng-thóng: Dick Cheney

George Walker Bush (1946 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chhut-sì ), ī sī Bí-kok tē 43 jīm ê chóng-thóng. 2001 nî chiū-jīm, 2005 nî liân-jīm. Ia̍h-bē chò chóng-thóng chìn-chêng, ī sī Texas ê chiu-tiúⁿ.

Ka-têng

George W. Bush chhut-sì tī 1-ê chap-chèng-tī ê ka-têng, ī ê a-kong Prescott Bush si Bí-kok ê chham-gī-gôan, lāu-pē George H. W. Bush sī Bí-kok chêng-jīm chóng-thóng, ī ê sió-tī Jeb Bush si Florida hiān-jīm ê chiu-tiúⁿ.

Ī ê khan-chhiú sī Laura Welch Bush, seⁿ 2-ê cha-bó͘-kiáⁿ.

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: George Walker Bush